Điều khoản sử dụng

Điều khoản Sử dụng của trang web HiSPA:

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web HiSPA, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản này trước khi tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Nội dung và Bản quyền

 • Tất cả nội dung trên trang web HiSPA, bao gồm bài viết, hình ảnh, video và đồ họa, là tài sản của HiSPA hoặc các bên cấp phép, và được bảo vệ bởi luật bản quyền.
 • Bạn không được sao chép, phát tán, tái sản xuất hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu bản quyền.

2. Thông tin Cá nhân và Bảo mật

 • Khi cung cấp thông tin cá nhân trên trang web, bạn phải đảm bảo rằng thông tin là chính xác và đầy đủ.
 • Chúng tôi tuân thủ chính sách bảo vệ thông tin cá nhân và bạn có thể tìm hiểu thêm trong Chính sách Riêng tư của chúng tôi.

3. Hành vi Người dùng

 • Bạn không được sử dụng trang web HiSPA để phổ biến hoặc chia sẻ nội dung không phù hợp, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, hoặc vi phạm luật pháp hiện hành.
 • Chúng tôi có quyền xóa bỏ nội dung không phù hợp hoặc cấm tài khoản của người dùng vi phạm điều khoản này.

4. Hợp tác Thương mại

 • Mọi hoạt động thương mại trên trang web HiSPA phải tuân thủ các quy định của pháp luật và không được gian lận hoặc lừa đảo.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ giao dịch thương mại nào giữa người dùng trên trang web.

5. Bảo mật Tài khoản

 • Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình và không được chia sẻ tài khoản của mình với người khác.
 • Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu phát hiện bất kỳ hoạt động không được ủy quyền trên tài khoản của mình.

6. Thay Đổi và Cập Nhật

 • Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước.
 • Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau các thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản mới.

Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web HiSPA, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện trên. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web.